Financiering 2019-04-14T21:17:58+02:00

Financiering

Hoe wordt het project gefinancierd?

MijnEigenOnderzoek is gehonoreerd binnen het Publiek-Private Samenwerking (PPS) Programma BeterGezond. BeterGezond is een programma gericht op innovatieve projecten voor mensen met een chronische aandoening, opgericht door de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (LSH) in 2017. Het samenwerkingsproject is gefinancierd met de zogeheten PPS-toeslag welke door Topsector LSH beschikbaar is gesteld aan de SGF. Naast bijdragen van het bedrijfsleven, dragen acht verschillende gezondheidsfondsen extra bij. Het totaalbudget voor het MijnEigenOnderzoek project bedraagt hiermee 2,6 miljoen euro.

MijnEigenOnderzoek is geselecteerd voor financiering na een uitvoering selectieproces binnen BeterGezond.