Als arts 2020-01-09T22:33:51+02:00

Meedoen als huisarts

U heeft als huisarts een belangrijke rol in het project. U bent klankbord en begeleider van het zelfonderzoek van uw patiënt. Deze nieuwe rol zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Dit project geeft u als huisarts handvaten om op een gestructureerde manier deze rol in te vullen. MijnEigenOnderzoek doet dit rondom een thematiek waarvan bekend is dat veel huisartsen meer zouden willen kunnen bieden dan wat nu mogelijk is: de combinatie van vermoeidheid en darmklachten.

NB: het project is nog niet officieel van start. Kunt u als huisarts niet wachten om toch vast aan de slag te gaan met darmgezondheid met uw patiënt, dan kunt u zich wenden tot consortium partner Microbiome Center.

We hebben het project zo gestructureerd dat u in principe binnen uw reguliere consulten uw patiënt kunt begeleiden. Over een periode van circa 3 maanden zijn dat 3 á 4 consulten. Daarnaast zult u zich vertrouwd moeten maken met de zelfmonitoringsapp en de projectstructuur. De verwachting is dat u hiervoor in totaal circa 2 uur aanvullend kwijt bent.

Ja, er is een projecthuisarts beschikbaar voor al uw vragen. We voorzien u tevens van een ‘keuzehup’ waarmee u samen met uw patiënt een verantwoorde keuze kunt maken over de interventie. Daarnaast zal op deze site veel informatiemateriaal worden gepubliceerd worden voor patiënten, bijvoorbeeld over hoe je faeces monsters neemt. Tot slot organiseren we diverse geaccrediteerde scholingsmogelijkheden.

Scholingsmogelijkheden

Uw rol is het begeleiden van zelfonderzoek. U kunt uw patiënt helpen een afweging te maken of de interventie zinnig is gezien zijn of haar algehele conditie. Dat kan er toe leiden dat uw patiënt toch een andere keuze maakt, omdat er andere prioriteiten zijn. In dat geval ziet hij of zij van het zelfonderzoek af.

Nee, er zijn geen kosten aan verbonden voor u als huisarts.

Uw patiënt komt niet zozeer naar u toe met een klacht, maar met de motivatie om uit te zoeken wat hem of haar helpt. Hij of zij is idealiter net zo nieuwsgierig naar de aanpak als u zelf. We hopen dat dit leidt tot een geïnspireerde dialoog.

Op dit moment wordt het proces doorlopen voor medische-ethische toetsing bij de METC van AmsterdamUMC. De besluitvorming wordt medio 2019 verwacht. Na afronding van dit proces staat het project open voor formele deelname van patiënt-onderzoekers en huisartsen.

Wilt u eerder aan de slag met darmgezondheid en zelfonderzoek met uw patiënt, los van het project? Wendt u zich in dat geval tot consortium partner Microbiome Center.

De thematiek van MyOwnResearch is nieuws, zowel methodologische, als inhoudelijk. Mogelijk heeft u interesse om één of meer van uw patiënten te begeleiden bij het zelfonderzoek, maar heeft u vragen. Daartoe organiseren de partners van MijnEigenOnderzoek diverse geaccrediteerde scholingsmomenten. Dit betreft scholing over zelfonderzoek, darmgezondheid en de werking van probiotica en specifieke supplementen. Binnenkort worden nieuwe scholingsmogelijkheden bekend gemaakt.

Misschien een rare vraag, criteria voor huisartsen..?? Toch niet.

MijnEigenOnderzoek gaat over het evenwicht in de relatie tussen een burger met een gezondheidsvraag en een gezondheidsprofessional. Daarom is het logisch dat voor u zelf nagaat of de juiste persoon bent om als huisarts uw patiënt te begeleiden in zijn of haar zelfonderzoek. U kunt uw gedachten bepalen aan de hand van deze basischeck:

  1. Ik vind het belangrijk dat patiënten meer leiding hebben over hun eigen gezondheid
  2. Ik wil hen daarin graag begeleiden
  3. Ik ben geïnteresseerd in de rol van het microbioom bij gezondheid
  4. Ik ben bereid om wat extra tijd te investeren om dit zo goed mogelijk te doen

Als u op alle antwoorden ‘ja’ kunt zeggen, verwelkomen wij u heel graag als deelnemende huisarts in MijnEigenOnderzoek. Meld u daartoe aan via onderstaande knop. U komt dan op een aparte website. NB: de website is nog in opbouw, deze link is nog niet actief.

Doe de basischeck als arts

  1. Ik vind het belangrijk dat patiënten meer leiding hebben over hun eigen gezondheid
  2. Ik wil hen daarin graag begeleiden
  3. Ik ben bereid om wat extra tijd te investeren om dit zo goed mogelijk te doen

Als u op alle antwoorden ‘ja’ kunt zeggen, verwelkomen wij u heel graag als deelnemende huisarts in MijnEigenOnderzoek. Meld u daartoe aan via nevenstaande knop. U komt dan op een aparte website.

NB: de website is in opbouw. De aanmeldlink is nog niet actief. Als u zich aanmeldt u zich aan voor de nieuwsbrief, dan ontvangt u een bericht als het zover is.

Aanmelden als huisarts