Sneller wetenschappelijk inzicht door patiëntervaringen te benutten

Artikel gepubliceerd door Universiteit Utrecht 11 juli 2018

Aan het landelijke onderzoeksproject ‘MijnEigenOnderzoek’ met prof. Aletta Kraneveld en prof. Alex Schönhuth van de Universiteit Utrecht, is 2,6 miljoen euro toegekend. Doel van dit project is inzicht te krijgen in de effectiviteit van manieren waarop mensen met een chronische ziekte zelf proberen hun gezondheid te verbeteren. Hierdoor zou sneller relevante wetenschappelijke kennis kunnen worden ontwikkeld. De financiering van het project is mogelijk gemaakt door de Samenwerkende GezondheidsFondsen en de Topsector Life Sciences & Health.

Mensen met een chronische ziekte proberen vaak zelf ook manieren te vinden om zo fit en actief mogelijk te leven. De resultaten van al die individuele zoektochten worden nu nauwelijks benut. Het project MijnEigenOnderzoek / MyOwnResearch wil daar verandering in brengen door hiervoor een passende methodische aanpak te ontwikkelen.

‘Leren vissen’: korte video waarin het project wordt toegelicht

PROBIOTICA EN ANDERE SUPPLEMENTEN

MijnEigenOnderzoek richt zich op de veelvoorkomende combinatie van vermoeidheid- en buikklachten bij mensen met een chronisch ziekte, voor wie een behandeling met probiotica en andere supplementen mogelijk uitkomst biedt. In de afgelopen jaren is steeds meer bekend geworden over het belang van een goede darmgezondheid voor de algehele conditie van het lichaam en het functioneren van het brein.

PERSOONLIJKE BENADERING

Voor het onderzoek zal de behandeling per patiënt worden afgestemd op de individuele darmgezondheid. Ook de bepaling van de effecten verschilt per patiënt, omdat zij zelf aangeven wat zij met hun behandeling willen bereiken. Dat kan bijvoorbeeld minder moe, minder pijn en/of beter slapen zijn. MijnEigenOnderzoek maakt een persoonlijke benadering mogelijk, waardoor de kwaliteit van leven sneller zou moeten verbeteren.

PATIËNTEN HELPEN ZICHZELF ÉN HUN LOTGENOTEN

“Het mooie van MijnEigenOnderzoek is dat het de vele initiatieven en ervaringen van mensen met chronisch aandoeningen benut, waardoor zij zichzelf én hun lotgenoten helpen”, aldus prof. Nico van Meeteren, directeur van het bureau van de Topsector LSH. Prof. Aletta Kraneveld (Farmaceutische Wetenschappen) en prof. Alexander Schönhuth (Biologie) van de Universiteit Utrecht zijn betrokken bij de complexe analyse van de gegevens die patiënten en artsen aanleveren, in combinatie met de laboratoriumuitslagen van de patiënten.

PUBLIEK-PRIVAAT SAMENWERKINGSVERBAND

MijnEigenOnderzoek is een publiek-privaat samenwerkingsverband onder leiding van Amsterdam UMC als kennisinstelling en Stichting Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG) als patiëntenorganisatie. De overige partners zijn de Universiteit Utrecht, de UvA, de Universiteit Maastricht, Winclove Probiotics B.V., Springfield Nutraceuticals, het Microbiome Centre, Biovis Diagnostik, Nutricia Research en de Holland Health Data Coöperatie.

Het project start per 1 september 2018 en heeft een looptijd van 3 jaar.

Lees meer:

Door | 2019-07-22T17:18:33+02:00 22 juli, 2019|Citizen Science, Patiëntenervaringen|