Het project 2020-06-16T13:54:52+01:00

MijnEigenOnderzoek

Update 16 juni 2020

Het project MijnEigenOnderzoek is helaas gestopt. In overleg hebben de financiers (SGF/ Health Holland) en het onderzoeksconsortium van MijnEigenOnderzoek onderstaande toelichting opgesteld.

Stopzetting PPS project MyOwnResearch

Het project MyOwnResearch (MORe),  een samenwerkingsverband gefinancierd door de Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (Health-Holland) en gehonoreerd vanuit de Beter Gezond call, is gestopt. Het project bleek niet goed inpasbaar in de huidige kaders voor medisch-ethische toetsing. Als gevolg hiervan hebben er twee afwijzingen plaatsgevonden door de toetsingscommissie METC. Hierdoor is het project niet meer uitvoerbaar binnen de verplichte tijdslijnen.

De partijen betreuren het ten zeerste dat dit besluit genomen moest worden. Het is de verwachting dat onderzoek waarbij patiënten een actievere rol krijgen als zelfonderzoeker belangrijker zal worden in de toekomst. Het project heeft daartoe veel inzicht gegeven in het bestaande spanningsveld tussen medisch-ethische richtlijnen en de maatschappelijke trend naar meer zelfonderzoek door patiënten. Partijen zijn daarom in gesprek over het benutten van de resultaten van het project tot dusverre en over de mogelijkheden voor dergelijk type patiënt-gestuurd onderzoek in de toekomst. Daarover wordt binnenkort nader bericht.

Dank voor uw steun – hoe nu verder?

Het consortium achter MijnEigenOnderzoek dankt alle mensen en organisaties die de afgelopen jaren hun steun hebben uitgesproken voor het project, en specifiek alle mensen die hun interesse in deelname hebben laten blijken. Dank voor uw geduld! Via de nieuwsbrief van partner MD|OG zal over toekomstige ontwikkelingen worden gecommuniceerd.

Mocht u behoefte hebben om, los van het onderzoek en een eventueel vervolg, een microbioom behandeling te starten, dan kunt u  terecht bij het MicroBiome Center.

Toch nog een idee krijgen waar MijnEigenOnderzoek over ging?

MijnEigenOnderzoek is een vernieuwend project dat de onderzoekskracht van mensen met een chronische aandoening centraal stelt. Het wordt gefinancierd door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en de Topsector Life Sciences & Health, die samenwerken in de oproep ‘BeterGezond’. Kijk deze animatie van MijnEigenOnderzoek.

Darmgezondheid

Darmgezondheid

Zeer veel chronische aandoeningen hebben verband met uw darmgezondheid

Lees Meer

Chronische vermoeidheid

Chronische vermoeidheid

Een vermoeidheid die maar niet overgaat heeft geregeld een oorzaak in een ontregelde darmgezondheid.

Lees Meer

Chronische Aandoeningen

Chronische Aandoeningen

U kunt in dit project meedoen met zeer uiteenlopende aandoeningen.

Lees Meer

Zelfonderzoek

Zelfonderzoek

U gaat zelf onderzoeken of een behandeling bij u werkt of niet.

Lees Meer

MijnEigenOnderzoek

MijnEigenOnderzoek

Een bottom-up onderzoeksproject met veel vernieuwende aspecten.

Lees Meer

Meedoen

Meedoen

U kunt meedoen als u voldoet aan 4 eenvoudige criteria.

Lees Meer

Patiënten

Patiënten

U zit aan het stuur van uw eigen onderzoek.

Lees Meer

Huisartsen

Huisartsen

Huisartsen spelen een belangrijke rol in MijnEigenOnderzoek.

Lees Meer

Projectteam

Projectteam

Het projectteam is gedegen en haalt alles uit de kast voor uw eigen onderzoek.

Lees Meer